Igrovna sredstva i igra dece

Igra ima ogroman uticaj na psihomotorni razvoj deteta. Ono u igri zadovoljava prirodnu potrebu za pokretom, za slobodim izražavanjem doživljaja, utisaka. Igrajući se dete raste, razvija se i usmerava svoje pokrete. Igra je od velike važnosti za razvoj deteta kao socijalnog bića, jer ono u njoj oslobađa i razvija svoja osećanja, doživljava vrednost raznih dešavanja, biva podstaknuto da napravi sledeći korak. U grupnim igrama se razvijaju i socijalna osećanja poput: simpatije prema ljudima, naklonosti, solidarnosti, odgovornosti.

Dobro odabrana ili prilagođena igračka pozitivno utiče na razvoj i vaspitanje dece sa oštećenjem vida. Pomoću igračke moguće je upoznati se sa mnogim stvarima u okruženju, zbog toga odabir igračaka je važan faktor u pripremi i organizaciji igre za decu. Pretraživanje i ispitivanje igračke taktilno-kinestetičkim putem povoljno utiče na razvoj fine motorike, pomaže pri usvajanju određenih pokreta i navika koje možemo izvesti sa predmetima.

Kada su u pitanju materijali, deca, posebno ona mlađeg uzrasta, uglavnom prinose igračku ustima, dodiruju je vrhom jezika, stiskaju zubima, pa zato te igračke moraju da zadovolje niz higijenskih zahteva. Da budu od materijala koji može da se opere i osuši, boja mora biti postojeća i neotrovna. Maliišanu su potrebne ozvučene igračke: zvečke, gumeni zečevi, igračke koje pište, koje treba da proizvode prijatan zvuk. Takođe, igračka ne treba da bude prevelika, jer to otežava percipiranje njenog oblika. Igračke kojima dete može tovariti i presipati doprinose razvoju spretnosti, koordinacije ruku, orijentaciji u prostoru.

Igračke moraju biti precizno izrađene da deca ne bi pri taktilno-kinestetkom ispitivanju previše pažnje obraćala na neravnine, šavove i mesta gde su spojeni elementi. Mora da bude stabilna, da joj delovi ne ispadaju, da bude bezopasna, bez oštrih delova. Jedan od važnijih zahteva je da igračka ima delove koji se mogu rasklapati i ponovo sklapati, jer tako deca spontano razvijaju čulo dodira, motoriku ruku, mikroorijentaciju. Prilikom upoznavanja dece sa igračkama treba da im se skrene pažnja na najbitnije karakteristike. Starija osoba treba pravilno da postavi ruke deteta na igračku, da mu pokaže kako da je opipa, odnosno da odredi polaznu tačku za opipavanje. Period upoznavanja sa igračkom ne treba dugo da traje, da dete ne izgubi interesovanje za nju. Detetu treba skrenuti pažnju na površinu igračke, materijal od koga je napravljena, zvukove koje ona proizvodi.

Na snimku je prikazana igračka napravljena za predmet Tiflotehnika. Kocka sa 6 taktilno različitih strana veoma podstiče na aktivnost decu najmlađeg uzrasta. Na osnovu snimka uočili smo koje su prednosti, a koje mane ovog igrovnog sredstva, odnosno šta je to sve potrebno promeniti kako bi se ispunili svi prethodno navedeni uslovi.

Medicinska sestra vaspitač

Valentina Martać
Author:

Predškolska ustanova Bambi iz Beograda osnovana je u julu 2015. godine na opštini Voždovac u mirnom kraju naselja Kumodraž. Naš prvi objekat nalazi se u prostranoj kući sa dvorištem, obasutim zelenilom, prilagođenom potrebama dece. Prvo izdvojeno odeljenje naše Ustanove je osnovano na teritoriji opštine Zvezdara. Objekat „Bambi 2“ se nalazi na Smederevskom putu sa obezbeđenim parkingom i prilazom za roditelje i decu.