Погледајте испод ко су чланови БАМБИ тима

Погледајте испод ко су чланови БАМБИ тима

Наш тим

Наш тим

Марина Поповић

ДИРЕКТОР

Мастер пословне економије и мастер васпитач деце предшколског узраста

Радица Поповић

ПОМОЋНИК ДИРЕКТОРА

Професор разредне наставе

Вук Поповић

МЕНАЏЕР ЗА ОДНОСЕ С ЈАВНОШЋУ

Дипломирани комуниколог и мастер васпитач деце предшколског узраста

Александра Мићковић

Мастер логопед

Мина Јанковић

Дипломирани дефектолог – тифлолог

Милица Стефановић

РУКОВОДИЛАЦ АКТИВА ВАСПИТАЧА

Дипломирани васпитач деце предшколског узраста

Драгана Николић

РУКОВОДИЛАЦ АКТИВА МЕДИЦИНСКИХ СЕСТАРА – ВАСПИТАЧА

Медицинска сестра – васпитач

Бојана Радосавац

КООРДИНАТОР ОБЈЕКТА БАМБИ КУМОДРАЖ

Дипломирани васпитач деце предшколског узраста

Бојана Манић

КООРДИНАТОР ОБЈЕКТА БАМБИ АВАЛА

Дипломирани васпитач деце предшколског узраста

Марко Николић

КООРДИНАТОР ОБЈЕКТА БАМБИ ЛЕШТАНЕ

Дипломирани васпитач деце предшколског узраста

Сара Пауновић

КООРДИНАТОР ОБЈЕКТА БАМБИ КОЊАРНИК

Медицинска сестра – васпитач