МУЗИЧКО ЗАБАВИШТЕ

Програм има за циљ да деци приближи музику, омогући им радост певања и музицирања и развој њиховог талента.

У психофизичком развоју деце музика има непроцењив значај – развија интелигенцију, концентрацију, координацију, подстиче креативност и индивидуалност деце.

Спајање покрета са музиком, занимљиви задаци на часовима и прегршт креативних активности обухваћене овим програмом подстицајно ће утицати како на развој сваког детета као индивидуе, тако и на његову слободу и способност да се изрази у сваком смислу, чиме се ствара квалитетна основа за даљи наставак бављења музиком.

БАМБИНО ДЕНС

Главни циљ Бамбино денса је развијање љубави према музици, покретним играма и плесним кореографијама.

Плесне активности имају позитиван утицај на правилан развој тела, као и на стање организма у целини. „Бамбино денс“ је активност која се одржава два пута недељно у свим узрасним групама.

Интересантно је да се овај специјализовани програм реализовао и са децом старије јаслене групе.

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК

Специјализовани програм раног учења енглеског језика подразумева усвајање енглеског језика кроз игру, подстицање дечје самоактивности и интереса за поступним слушањем, разумевањем и усвајањем енглеског вокабулара, као и за развијањем вештине комуницирања.

Циљ програма је развијање љубави према енглеском језику, усвајање културних разлика, на занимљив и деци прилагођен метод рада.

ШКОЛИЦА СПОРТА

Тренинзи са децом су усмерени на развој моторичких способности са посебним акцентом на развоју способности које су сензитивне у њиховом узрасту.

Елементи који су најчешће заступљени на тренинзима су елементарни облици кретања тј. ходање, трчање, скакање, пузење, пењање, као и моторички полигони и учење моторичких вештина и игара.

Превентивно-корективна гимнастика је са 30% садржаја имплементирана у оквиру основног програма.