Позив за учешће на конференцији ,,Васпитач у 21. веку”

Висока школа струковних студија за образовање васпитача у Алексинцу је упутила позив за конференцију „Васпитач у 21. веку“ под називом „Значај компетнтности васпитача за квалитет васпитања и образовања деце предшколског узраста“.
Циљ Конференције је да, кроз представљање нових научних сазнања, новоусвојених докумената из области предшколства и уз примере позитивне предшколске педагошке праксе, унапреди ниво компетенција васпитача за васпитно-образовни рад усмерен на развој деце предшколског узраста.
Конференција позива научну и стручну јавност да кроз интердисцилинарни и мултидисциплинарни приступ разматра проблем компетенција васпитача и понуди решења за њихово унапређивање.

Конференција ће се одржати 29. и 30. марта у Сокобањи.

Невена Бабанић
Author:

Предшколска установа Бамби из Београда основана је у јулу 2015. године на општини Вождовац у мирном крају насеља Кумодраж. Наш први објекат налази се у пространој кући са двориштем, обасутим зеленилом, прилагођеном потребама деце. Прво издвојено одељење наше Установе је основано на територији општине Звездара. Објекат „Бамби 2“ се налази на Смедеревском путу са обезбеђеним паркингом и прилазом за родитеље и децу.