Игра има огроман утицај на психомоторни развој детета. Оно у игри задовољава природну потребу за покретом, за слободим изражавањем доживљаја, утисака. Играјући се дете расте, развија се и усмерава своје покрете. Игра је од велике важности за развој детета као социјалног бића, јер оно у њој ослобађа и развија своја осећања, доживљава вредност разних дешавања, бива подстакнуто да направи следећи корак. У групним играма се развијају и социјална осећања попут: симпатије према људима, наклоности, солидарности, одговорности.

Добро одабрана или прилагођена играчка позитивно утиче на развој и васпитање деце са оштећењем вида. Помоћу играчке могуће је упознати се са многим стварима у окружењу, због тога одабир играчака је важан фактор у припреми и организацији игре за децу. Претраживање и испитивање играчке тактилно-кинестетичким путем повољно утиче на развој фине моторике, помаже при усвајању одређених покрета и навика које можемо извести са предметима.

Када су у питању материјали, деца, посебно она млађег узраста, углавном приносе играчку устима, додирују је врхом језика, стискају зубима, па зато те играчке морају да задовоље низ хигијенских захтева. Да буду од материјала који може да се опере и осуши, боја мора бити постојећа и неотровна. Малиишану су потребне озвучене играчке: звечке, гумени зечеви, играчке које пиште, које треба да производе пријатан звук. Такође, играчка не треба да буде превелика, јер то отежава перципирање њеног облика. Играчке којима дете може товарити и пресипати доприносе развоју спретности, координације руку, оријентацији у простору.

Играчке морају бити прецизно израђене да деца не би при тактилно-кинестетком испитивању превише пажње обраћала на неравнине, шавове и места где су спојени елементи. Мора да буде стабилна, да јој делови не испадају, да буде безопасна, без оштрих делова. Један од важнијих захтева је да играчка има делове који се могу расклапати и поново склапати, јер тако деца спонтано развијају чуло додира, моторику руку, микрооријентацију. Приликом упознавања деце са играчкама треба да им се скрене пажња на најбитније карактеристике. Старија особа треба правилно да постави руке детета на играчку, да му покаже како да је опипа, односно да одреди полазну тачку за опипавање. Период упознавања са играчком не треба дуго да траје, да дете не изгуби интересовање за њу. Детету треба скренути пажњу на површину играчке, материјал од кога је направљена, звукове које она производи.

На снимку је приказана играчка направљена за предмет Тифлотехника. Коцка са 6 тактилно различитих страна веома подстиче на активност децу најмлађег узраста. На основу снимка уочили смо које су предности, а које мане овог игровног средства, односно шта је то све потребно променити како би се испунили сви претходно наведени услови.

Валентина Мартаћ
Медицинска сестра васпитач

Поделите ову вест