MUZIČKO ZABAVIŠTE

Program ima za cilj da deci približi muziku, omogući im radost pevanja i muziciranja i razvoj njihovog talenta.

U psihofizičkom razvoju dece muzika ima neprocenjiv značaj – razvija inteligenciju, koncentraciju, koordinaciju, podstiče kreativnost i individualnost dece.

Spajanje pokreta sa muzikom, zanimljivi zadaci na časovima i pregršt kreativnih aktivnosti obuhvaćene ovim programom podsticajno će uticati kako na razvoj svakog deteta kao individue, tako i na njegovu slobodu i sposobnost da se izrazi u svakom smislu, čime se stvara kvalitetna osnova za dalji nastavak bavljenja muzikom.

BAMBINO DENS

Glavni cilj Bambino densa je razvijanje ljubavi prema muzici, pokretnim igrama i plesnim koreografijama.

Plesne aktivnosti imaju pozitivan uticaj na pravilan razvoj tela, kao i na stanje organizma u celini. „Bambino dens“ je aktivnost koja se održava dva puta nedeljno u svim uzrasnim grupama.

Interesantno je da se ovaj specijalizovani program realizovao i sa decom starije jaslene grupe.

ENGLESKI JEZIK

Specijalizovani program ranog učenja engleskog jezika podrazumeva usvajanje engleskog jezika kroz igru, podsticanje dečje samoaktivnosti i interesa za postupnim slušanjem, razumevanjem i usvajanjem engleskog vokabulara, kao i za razvijanjem veštine komuniciranja.

Cilj programa je razvijanje ljubavi prema engleskom jeziku, usvajanje kulturnih razlika, na zanimljiv i deci prilagođen metod rada.

ŠKOLICA SPORTA

Treninzi sa decom su usmereni na razvoj motoričkih sposobnosti sa posebnim akcentom na razvoju sposobnosti koje su senzitivne u njihovom uzrastu.

Elementi koji su najčešće zastupljeni na treninzima su elementarni oblici kretanja tj. hodanje, trčanje, skakanje, puzenje, penjanje, kao i motorički poligoni i učenje motoričkih veština i igara.

Preventivno-korektivna gimnastika je sa 30% sadržaja implementirana u okviru osnovnog programa.