Nega i vaspitanje dece uzrasta do 3 godine

Naša Ustanova program nege i vaspitanja dece jaslenog uzrasta sprovodi kreiranjem povoljne vaspitne sredine u kojoj će deca sticati iskustvo po vlastitom programu, otkrivajući sebe i svet koji ih okružuje.

Medicinske sestre – vaspitači u Predškolskoj ustanovi Bambi se trude da uvek organizuju sredinu tako da podstiču učenje i razvoj deteta. Osnovni zadaci nege i vaspitno-obrazovnog rada sa decom uzrasta do 3 godine u funkciji su unapređivanja celokupnog telesnog, intelektualnog i socio-emocionalnog razvoja.

U Predškolskoj ustanovi Bambi rad se odvija sistemom aktivnosti i igara sa sadržajima koji podstiču sve sfere razvoja dece ranog uzrasta.

Pogledajte i ostale programe

PROGRAM NEGE I VASPITANJA DECE UZRASTA OD 3 GODINE DO 5,5 GODINA

PRIPREMNI PREDŠKOLSKI PROGRAM