Нега и васпитање деце узраста до 3 године

Наша Установа програм неге и васпитања деце јасленог узраста спроводи креирањем повољне васпитне средине у којој ће деца стицати искуство по властитом програму, откривајући себе и свет који их окружује.

Медицинске сестре – васпитачи у Предшколској установи Бамби се труде да увек организују средину тако да подстичу учење и развој детета. Основни задаци неге и васпитно-образовног рада са децом узраста до 3 године у функцији су унапређивања целокупног телесног, интелектуалног и социо-емоционалног развоја.

У Предшколској установи Бамби рад се одвија системом активности и игара са садржајима који подстичу све сфере развоја деце раног узраста.

Погледајте и остале програме

ПРОГРАМ НЕГЕ И ВАСПИТАЊА ДЕЦЕ УЗРАСТА ОД 3 ГОДИНЕ ДО 5,5 ГОДИНА

ПРИПРЕМНИ ПРЕДШКОЛСКИ ПРОГРАМ