Pripremni predškolski program

Vaspitno – obrazovni rad u godini pred polazak u školu je deo obaveznog devetogodišnjeg obrazovanja i vaspitanja. Ostvarivanjem pripremnog predškolskog programa jača se veza između predškolskog i školskog vaspitanja i obrazovanja, kao pretpostavke ostvarivanja kontinuiteta u vaspitanju i obrazovanju dece. Predškolskim pripremnim programom obezbeđuje se fizička spremnost deteta za školu, socijalna spremnost, emocionalna, intelektualna kao i motivaciona.

Naša Ustanova ima za cilj obezbeđivanje kvalitetne vaspitno – obrazovne sredine, koja uvažava prava deteta, kao i obezbeđivanje uslova za proširivanje i sređivanje socijalnog i saznajnog iskustva čime se ublažavaju socijalno – kulturne razlike.

Pogledajte i ostale programe

PROGRAM NEGE I VASPITANJA DECE UZRASTA DO 3 GODINE

PROGRAM NEGE I VASPITANJA DECE UZRASTA OD 3 GODINE DO 5,5 GODINA