Припремни предшколски програм

Васпитно – образовни рад у години пред полазак у школу је део обавезног деветогодишњег образовања и васпитања. Остваривањем припремног предшколског програма јача се веза између предшколског и школског васпитања и образовања, као претпоставке остваривања континуитета у васпитању и образовању деце. Предшколским припремним програмом обезбеђује се физичка спремност детета за школу, социјална спремност, емоционална, интелектуална као и мотивациона.

Наша Установа има за циљ обезбеђивање квалитетне васпитно – образовне средине, која уважава права детета, као и обезбеђивање услова за проширивање и сређивање социјалног и сазнајног искуства чиме се ублажавају социјално – културне разлике.

Погледајте и остале програме

ПРОГРАМ НЕГЕ И ВАСПИТАЊА ДЕЦЕ УЗРАСТА ДО 3 ГОДИНЕ

ПРОГРАМ НЕГЕ И ВАСПИТАЊА ДЕЦЕ УЗРАСТА ОД 3 ГОДИНЕ ДО 5,5 ГОДИНА