Породица се развија и мења кроз време, баш као што и сваки појединац свом животном веку пролази кроз различите фазе. Породични животни циклус раздваја породична искуства у фазе или периоде, у току читавог живота и описује промене у породичној структури као и улогама током сваког периода.

Положај детета у породици не зависи само од реда рођења него и од пола детета, онога што породица очекује од свог детета, од стварних  потенцијала и других одлика детета. Могуће позиције детета у породици су:

  • Звезда породице – ситуација у којој се фокус породице помера на тек рођено дете, предности ове позиције су високо стимулативна средина, али са друге стране, као недостатак, јавља се могућност „злоупотребе“ постојеће позиције у породичном систему.
  • Пратећи члан – позиција у којој дете није ни фаворизовано ни занемарено, остављена му је могућност да искористи властите снаге;
  • Аутсајдер – детету на овој позицији у породици недостаје подстицај што може имати последице по развој детета;
  • Равноправан члан – позиција која може имати позитиван и негативан утицај по развој детета. Позитиван јер су уважене дететове потребе, чиме се подстиче његово осамостаљивање, а негативан јер се дете третира као „пријатељ“ при чему се занемарују развојни задаци карактеристични за одређени период.

Прихватање детета у породици подразумева развојно „померање“ његовог положаја, од „звезде“ до равноправног члана, чиме се остварују важне претпоставке за стварање позитивних и здравих утицаја деце која постају нова снага породице. Поред наведене поделе, доста старија и општепозната је подела на:

  • Најстарије дете у породици – одговорно за себе и за млађу браћу и сестре, најчвршће је везано за породицу и има улогу детета које чува породичну традицију. Поред тога има улогу вође и тако се поставља у каснијим релацијама са људима, у браку тежи доминацији, према својој деци се односи са ауторитетом, а у професионалној каријери је амбициозно и одговорно.
  • Средње дете – обично тежи компромисима, има искуство доминације и сталног осећаја да је старије дете привилеговано, а млађе више вољено.
  • Најмлађе дете – позиција је битно одређена полном структуром раније рођене деце: најмлађа сестра која има старију браћу обично узима улогу размажене девојчице са тенденцијом да је задржи и у одраслом добу и другим релацијама; најмлађа сестра која има сестре често бива везана за родитеље; док најмлађи брат који има старије сестре узима подређену позицију; на крају најмлађи брат који има старијег брата или старију браћу у сталној је борби за своју позицију једнако важног.
  • Једино дете у породици – је најчешће у позицији уплетености у породичне односе и брачне конфликте, или су стармали или претерано зависни и детињасти.

Милица Ристивојевић
Дипломирани педагог

Поделите ову вест