Перспективу деце је важно слушати како би, ми одрасли, разумели њихова искуства, свет у коме живе, како откривају околину, шта је за њих битно, ко су важне особе у њиховом животу. Важно је омогућити да деца буду активни учесници у доношењу одлука која их се тичу као и да имају активну улогу у свом развоју. Дете треба посматрати као компетентно биће, вредно по ономе што јесте и по својим развијајућим капацитетима а не као рањиво и некомпетентно.

Одрасли подржавају игру стварањем могућности за њу кроз грађење блиских односа и узајамности са децом, стварање безбедне и изазовне средине, размену са децом у игри, омогућавање богатог искуства, разноврсних контаката са вршњацина… Подстицајно окружење за игру је оно у које позива и подстиче на истраживање, шаље поруку да је дете прихваћено, подстиче његову компетентност и самосталност. У таквом окружењу постоји интересовање и брига за дечју игру.

Васпитач подржава игру у дечијем вртићу, али и предочава другим одраслима (родитељима, учесницима у локалној заједници) важност и потенцијал игре и тако подстиче одговорност одраслих за грађење и проширивање могућности за игру у различитим контекстима – у породици, различитим просторима локалне заједнице.

Милица Ристивојевић
Педагог

Поделите ову вест