Невена Бабанић

Васпитач

Невена је образовање стекла на Високој школи струковних студија за образовање васпитача у Пироту, у ПУ „Бамби“ је запослена од 2018. године.

osoblje bez slike