Милица Ристивојевић

Педагог

Милица је рођена у Шапцу где је завршила основно и средње образовање. 

2017. дипломира на Филозофском факултету у Београду – смер педагогија

2017. уписује мастер педагогије на Филозофском факултету у Београду

2018. године започиње професионално ангажовање у ПУ „Бамби“

2020. стиче звање мастер менаџер на Факултету организационих наука у Београду

milica ristivojevic slika