Марина Николић

Медицинска сестра васпитач

Марина је завршила средњу медицинску школу „Доситеј Обрадовић“ у Новом Саду. Запослена је у „Бамбију“ од 2016. године.

marina nikolic