Обавештавамо Вас да су донете измене и допуне „Правилника о протоколу поступања у установи у одговору на насиље, злостављање и занемаривање“ који је ступио је на снагу 08. августа 2020. године.

Кључне измене и допуне одоносе се на прецизирање процедура поступања када је у питању насиље над запосленима у образовно васпитним установама, указивање на специфичности поступању у ситуацијама које укључују децу предшколског узраста као и децу, односно ученике који се образују по индивидуалном образовном плану (ИОП). Измене су обухватиле и прецизирирање процедура, а на основу анализе досадашње примене Правилника у свакодневној пракси.

Линк ка „Правилнику о протоколу поступања у установи у одговору на насиље, злостављање и занемаривање“

Молимо Вас да се упознате са текстом Правилника.

Невена Бабанић
ПУ „Бамби“

Поделите ову вест