Obaveštavamo Vas da su donete izmene i dopune „Pravilnika o protokolu postupanja u ustanovi u odgovoru na nasilje, zlostavljanje i zanemarivanje“ koji je stupio je na snagu 08. avgusta 2020. godine.

Ključne izmene i dopune odonose se na preciziranje procedura postupanja kada je u pitanju nasilje nad zaposlenima u obrazovno vaspitnim ustanovama, ukazivanje na specifičnosti postupanju u situacijama koje uključuju decu predškolskog uzrasta kao i decu, odnosno učenike koji se obrazuju po individualnom obrazovnom planu (IOP). Izmene su obuhvatile i preciziriranje procedura, a na osnovu analize dosadašnje primene Pravilnika u svakodnevnoj praksi.

Link ka „Pravilniku o protokolu postupanja u ustanovi u odgovoru na nasilje, zlostavljanje i zanemarivanje“ – https://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/eli/rep/sgrs/ministarstva/pravilnik/2019/46/7/reg

Molimo Vas da se upoznate sa tekstom Pravilnika.

Nevena Babanić
Author:

Predškolska ustanova Bambi iz Beograda osnovana je u julu 2015. godine na opštini Voždovac u mirnom kraju naselja Kumodraž. Naš prvi objekat nalazi se u prostranoj kući sa dvorištem, obasutim zelenilom, prilagođenom potrebama dece. Prvo izdvojeno odeljenje naše Ustanove je osnovano na teritoriji opštine Zvezdara. Objekat „Bambi 2“ se nalazi na Smederevskom putu sa obezbeđenim parkingom i prilazom za roditelje i decu.