Превентивно – здравствена заштита

Превентивна здравствена заштита у вртићу представља скуп програмских задатака и мера за очување и унапређење здравља деце. Медицинска сестра у П.У. „Бамби“ борави једном недељно у сваком од објеката и ради по програму превентивне здравствене заштите.

У циљу здравственог васпитања деце у П.У. „Бамби“ медицинска сестра спроводи и програм „Здрав вртић“ који обухвата неколико тема које се спроводе у складу са узрастом деце периодично по месецима и у зависности од интересовања деце или актуелним догађањима у П.У. „Бамби“.

Основе програма превентивне здравствене заштите у П.У. обухватају:

  1. Формирање навика код деце која воде очувању здравља као и едукацију деце и родитеља у вези са личном и општом хигијеном и заштитом животне средине.
  2. Контрола здравственог стања сваког детета у виду прегледа коже и видљиве слузокоже, косе, као и контрола хигијене одевног и постељног рубља. Издвајање болесног детета као и индивидуални разговори са родитељима, по потреби.
  3. Периодична контрола раста и развоја детета (мерење висине и тежине сваког детета на тромесечном нивоу)
  4. Контрола општих хигијенско-епидемиолошких услова у установи (одржавање чистоће, температуре, влажности, проветрености и осветљености просторија). Праћење начина припремања, допремања, сервирања и квалитета хране. Праћење хигијене кухињског блока, посуђа, инвентара. Праћење хигијене санитарних просторија. Као и контрола хигијене и уредности запослених и брига о редовним санитарним прегледима запослених.
  5. Вођење здравствене документације, здравствени картон за свако дете, евиденције одсуствовања деце услед болести, контрола о редовној вакцинацији деце. Процена и праћење психофизичког развоја на основу скале развоја.

У циљу здравственог васпитања деце у П.У. “Бамби“ медицинска сестра спроводи и програм „Здрав вртић“ који обухвата неколико тема које се спроводе у складу са узрастом деце периодично по месецима и у зависности од интересовања деце или актуелним догађањима у П.У. “Бамби“.

У реализацији програмских задатака превентивне здравствене заштите учествује лиценцирана медицинска сестра педијатријског смера.

ВЕРИЦА ГРБА
ПОСТАВИТЕ МИ ПИТАЊЕ
ВЕРИЦА ГРБА

Вести из здравствене заштите