Сарадња ПУ Бамби и Факултета за специјалну едукацију и рехабилитацију у Београду

Наша Установа је потписала Протокол о сарадњи са Факултетом за специјалну едукацију и рехабилитацију у Београду. На овај начин обављаће се помоћ у професионалном раду наших запослених у раду са децом са сметњама у развоју, подстицању њиховог развоја и социјализацији са вршњацима из групе.

У сарадњи са Факултетом за специјалну едукацију и рехабилитацију, активностима васпитно-образовних људских ресурса Установе ће присуствовати студенти који ће своју практичну наставу изводити заједно. Свака активност се планира и прилагођава интересовањима и потребама детета стављајући акценат на стимулацију раног развоја кроз игру, што у потпуности одговара и деци са сметњама и поремећајима у развоју. У нашој Установи активно се примењује се и индивидуални рад са децом ради њиховог осамостављивања и стимулације свих аспеката развоја детета.

Окружење детета утиче на његову социјализацију и сам социо-емоционални развој тако да је неопходно обезбедити му подстицајну средину у којој ће се осећати сигурно и прихваћено. Поред подстицања социо-емоционалног развоја, рад васпитача је усмерен и на развој моторике, говора, аудитивне и визуелне перцепције као и на корективни рад који се спроводи у сарадњи са дефектологом.

Валентина Мартаћ
Author:

Предшколска установа Бамби из Београда основана је у јулу 2015. године на општини Вождовац у мирном крају насеља Кумодраж. Наш први објекат налази се у пространој кући са двориштем, обасутим зеленилом, прилагођеном потребама деце. Прво издвојено одељење наше Установе је основано на територији општине Звездара. Објекат „Бамби 2“ се налази на Смедеревском путу са обезбеђеним паркингом и прилазом за родитеље и децу.