Nega i vaspitanje dece uzrasta od 3 do 5,5 godina

U našoj Ustanovi rad sa decom uzrasta od 3 do 5,5 godina se organizuje prema centrima interesovanja, koji se formiraju u skladu sa potrebama dece, kao i njihovom individualnošću. Kroz rad u centrima interesovanja, vaspitač usaglašava prepoznata interesovanja sa potrebom da se deluje na sve aspekte dečjeg razvoja.

Glavni cilj programa je kod dece razviti pozitivnu sliku o sebi, podsticati razvoj samostalnosti, socijalnih i moralnih vrednosti u skladu sa društveno prihvatljivim vrednostima. Pored toga, vaspitači rade na razvoju intelektualnih kapaciteta kod deteta, u skladu sa razvojnim potrebama, mogućnostima i interesovanjima, kao i na kanalisanju dečjih emocija i negovanju odnosa nenasilne komunikacije i tolerancije.

Pogledajte i ostale programe

PROGRAM NEGE I VASPITANJA DECE UZRASTA DO 3 GODINE

PRIPREMNI PREDŠKOLSKI PROGRAM