Нега и васпитање деце узраста од 3 до 5,5 година

У нашој Установи рад са децом узраста од 3 до 5,5 година се организује према центрима интересовања, који се формирају у складу са потребама деце, као и њиховом индивидуалношћу. Кроз рад у центрима интересовања, васпитач усаглашава препозната интересовања са потребом да се делује на све аспекте дечјег развоја.

Главни циљ програма је код деце развити позитивну слику о себи, подстицати развој самосталности, социјалних и моралних вредности у складу са друштвено прихватљивим вредностима. Поред тога, васпитачи раде на развоју интелектуалних капацитета код детета, у складу са развојним потребама, могућностима и интересовањима, као и на каналисању дечјих емоција и неговању односа ненасилне комуникације и толеранције.

Погледајте и остале програме

ПРОГРАМ НЕГЕ И ВАСПИТАЊА ДЕЦЕ УЗРАСТА ДО 3 ГОДИНЕ

ПРИПРЕМНИ ПРЕДШКОЛСКИ ПРОГРАМ