Положај детета у породици

Породица се развија и мења кроз време, баш као што и сваки појединац свом животном веку пролази кроз различите фазе. Породични животни циклус раздваја породична искуства у фазе или периоде, у току читавог живота и описује промене у породичној структури као и улогама током сваког периода.

Положај детета у породици не зависи само од реда рођења него и од пола детета, онога што породица очекује од свог детета, од стварних  потенцијала и других одлика детета. Могуће позиције детета у породици су:

  • Звезда породице – ситуација у којој се фокус породице помера на тек рођено дете, предности ове позиције су високо стимулативна средина, али са друге стране, као недостатак, јавља се могућност „злоупотребе“ постојеће позиције у породичном систему.
  • Пратећи члан – позиција у којој дете није ни фаворизовано ни занемарено, остављена му је могућност да искористи властите снаге;
  • Аутсајдер – детету на овој позицији у породици недостаје подстицај што може имати последице по развој детета;
  • Равноправан члан – позиција која може имати позитиван и негативан утицај по развој детета. Позитиван јер су уважене дететове потребе, чиме се подстиче његово осамостаљивање, а негативан јер се дете третира као „пријатељ“ при чему се занемарују развојни задаци карактеристични за одређени период.

Прихватање детета у породици подразумева развојно „померање“ његовог положаја, од „звезде“ до равноправног члана, чиме се остварују важне претпоставке за стварање позитивних и здравих утицаја деце која постају нова снага породице. Поред наведене поделе, доста старија и општепозната је подела на:

  • Најстарије дете у породици – одговорно за себе и за млађу браћу и сестре, најчвршће је везано за породицу и има улогу детета које чува породичну традицију. Поред тога има улогу вође и тако се поставља у каснијим релацијама са људима, у браку тежи доминацији, према својој деци се односи са ауторитетом, а у професионалној каријери је амбициозно и одговорно.
  • Средње дете – обично тежи компромисима, има искуство доминације и сталног осећаја да је старије дете привилеговано, а млађе више вољено.
  • Најмлађе дете – позиција је битно одређена полном структуром раније рођене деце: најмлађа сестра која има старију браћу обично узима улогу размажене девојчице са тенденцијом да је задржи и у одраслом добу и другим релацијама; најмлађа сестра која има сестре често бива везана за родитеље; док најмлађи брат који има старије сестре узима подређену позицију; на крају најмлађи брат који има старијег брата или старију браћу у сталној је борби за своју позицију једнако важног.
  • Једино дете у породици – је најчешће у позицији уплетености у породичне односе и брачне конфликте, или су стармали или претерано зависни и детињасти.

Дипломирани педагог

Милица Ристивојевић
Author:

Предшколска установа Бамби из Београда основана је у јулу 2015. године на општини Вождовац у мирном крају насеља Кумодраж. Наш први објекат налази се у пространој кући са двориштем, обасутим зеленилом, прилагођеном потребама деце. Прво издвојено одељење наше Установе је основано на територији општине Звездара. Објекат „Бамби 2“ се налази на Смедеревском путу са обезбеђеним паркингом и прилазом за родитеље и децу.