Подршка родитеља и васпитача деци у игри

Перспективу деце је важно слушати како би, ми одрасли, разумели њихова искуства, свет у коме живе, како откривају околину, шта је за њих битно, ко су важне особе у њиховом животу. Важно је омогућити да деца буду активни учесници у доношењу одлука која их се тичу као и да имају активну улогу у свом развоју. Дете треба посматрати као компетентно биће, вредно по ономе што јесте и по својим развијајућим капацитетима а не као рањиво и некомпетентно.

Одрасли подржавају игру стварањем могућности за њу кроз грађење блиских односа и узајамности са децом, стварање безбедне и изазовне средине, размену са децом у игри, омогућавање богатог искуства, разноврсних контаката са вршњацина… Подстицајно окружење за игру је оно у које позива и подстиче на истраживање, шаље поруку да је дете прихваћено, подстиче његову компетентност и самосталност. У таквом окружењу постоји интересовање и брига за дечју игру.

Васпитач подржава игру у дечијем вртићу, али и предочава другим одраслима (родитељима, учесницима у локалној заједници) важност и потенцијал игре и тако подстиче одговорност одраслих за грађење и проширивање могућности за игру у различитим контекстима – у породици, различитим просторима локалне заједнице.

Педагог

Милица Ристивојевић
Author:

Предшколска установа Бамби из Београда основана је у јулу 2015. године на општини Вождовац у мирном крају насеља Кумодраж. Наш први објекат налази се у пространој кући са двориштем, обасутим зеленилом, прилагођеном потребама деце. Прво издвојено одељење наше Установе је основано на територији општине Звездара. Објекат „Бамби 2“ се налази на Смедеревском путу са обезбеђеним паркингом и прилазом за родитеље и децу.