Radica Popović

Pomoćnik direktora

Radica Popović je diplomirani profesor razredne nastave.

Iza sebe ima preko 25 godina iskustva rada u obrazovanju, pre angažovanja u PU „Bambi“ radila je kao profesor razredne nastave u OŠ „Filip Filipović“ u Beogradu, bila je i predsednik Upravnog odbora PU „Čika Jova Zmaj“, direktor preduzeća „Centar dečjih letovališta i oporavilišta grada Beograda“, prosvetni inspektor.

osoblje bez slike