Милица Стефановић

Главни васпитач

Милица је похађала школу струковних студија за васпитаче у Крушевцу, стручну праксу је успешно завршила у ПУ „Бамби“ где је од 2016. године запослена.

milica stefanovic