Milica Stefanović

Član UO

Milica je pohađala školu strukovnih studija za vaspitače u Kruševcu, stručnu praksu je uspešno završila u PU „Bambi“ gde je od 2016. godine zaposlena.

milica stefanovic