Marina Popović

Osnivač i direktor Predškolske ustanove „Bambi“

Marina Popović je master poslovne ekonomije. Osnovne studije završila je na Fakultetu organizacionih nauka Univerziteta u Beogradu a pohađa i Visoku školu za vaspitače strukovnih studija u Aleksincu.

Svoju poslovnu karijeru započinje 2013. godine stručnom praksom u Sekretarijatu za poljoprivredu Gradske uprave grada Beograda nakon čega se u njemu i zapošljava. Radila je na raznim uspešno realizovanim projektima. Godine 2015. osniva Predškolsku ustanovu „Bambi“.

Uspešno realizuje projekat otvaranja objekta „Bambi 2“ 2016. godine. Osniva Agenciju za konsalting i upravljanje „MPCO“, u martu 2017. godine, čija je osnovna delatnost pružanje konsalting usluga u obrazovanju. Nastavlja poslovne uspehe otvaranjem objekata „Bambi Avala“ 2017. i „Bambi 4“ 2018. godine.

marina popovic