Jovana Putniković

Glavna medicinska sestra vaspitač

Jovana je završila srednju medicinsku školu „Dositej Obradović“ u Novom Sadu, u PU „Bambi“ je zaposlena od njenog osnivanja 2015. godine.

jovana putnikovic