Јована Фатић

Главна медицинска сестра васпитач

Јована је завршила средњу медицинску школу „Доситеј Обрадовић“ у Новом Саду, у ПУ „Бамби“ је запослена од њеног оснивања 2015. године.

jovana putnikovic