Ivana Vujadinov

Vaspitač

Ivana je obrazovanje stekla na Visokoj školi strukovnih studija za vaspitače u Kikindi, član je „Bambi“ tima od 2018. godine.

ivana vujadinov