Irena Milovanović

Vaspitač

Irena je završila visoku školu za vaspitače u Aleksincu. Mihajlova je mama, a deo „Bambi“ tima od 2018. godine.

irena milovanovic