Danijela Gucul

Vaspitač

Danijela je obrazovanje stekla na Visokoj školi strukovnih studija za vaspitače u Kikindi, u „Bambiju“ je od 2018. godine.

danijela gucul