Данијела Гуцул

Васпитач

Данијела је образовање стекла на Високој школи струковних студија за васпитаче у Кикинди, у „Бамбију“ је од 2018. године.

danijela gucul