SEMAFOR

Semafor drug je svima.
On svetli u tri boje.
Automobili znaju
zbog njega kad kreću i kad stoje.
Semafor uvek tu je
deci da pomoć pruži
i da vozače čuva
i da sa pešacima se divno druži.

Semafor kaže stani
crvenim znakom svojim.
Slušam i stanem mirno.
Na trotoaru ničeg se ne bojim.
Žuto je da se strpiš,
pa zato strpi se i pitaj mene.
A kada pozeleni,
tad može da se krene.

* Izvor: freepik.com

Obnovite sa decom: Kako se prelazi ulica, na crveno stani, na žuto se pripremi, na zeleno kreni. Prvo pogledati levo, desno, zatim ponovo levo.

* Izvor: pazljivko.rs

* Izvor: pazljivko.rs

ZADATAK

Iscrtajte deci na papiru semafor, znak stop i pešački prelaz. Deca treba da oboje semafor i znak stop. (u pesmi je tako i opisan semafor i znak kako bi deca upamtila boje)

* Fotografišite urađen zadatak i pošaljite nam !

placeholder PITANJA ZA DECU
Pitanja za decu:

1. Šta znači koja boja na semaforu?
2. Koje boje je znak stop?
3. Šta znači znak stop?