Међународни дан људских права

„Сва људска бића рађају се слободна и једнака у достојанству и правима“ – одређује први члан Универзалне декларације о људским правима.

Људска права су основна права која има свака особа, која се стичу рођењем, која су неотуђива и недељива, својствена свим људима, без обзира на држављанство, пребивалиште, пол, национално или етничко порекло, боју коже, веру, језик, или било који други статус.

Ради бољег разумевања, усвајања и уважавања, деца ПУ ,,Бамби” су обележила 10. децембар – Међународни дан људских права. Наводила су сопствене примере права, какве све обавезе иду уз то, улазила у ,,туђе ципеле” и покушала да дочарају различите ситуације непоштовања усвојених права. У име свих људи на планети поручују да људска права треба поштовати и решити сваку препреку која би у томе могла да нас спречи.

Невена Бабанић
Author:

Предшколска установа Бамби из Београда основана је у јулу 2015. године на општини Вождовац у мирном крају насеља Кумодраж. Наш први објекат налази се у пространој кући са двориштем, обасутим зеленилом, прилагођеном потребама деце. Прво издвојено одељење наше Установе је основано на територији општине Звездара. Објекат „Бамби 2“ се налази на Смедеревском путу са обезбеђеним паркингом и прилазом за родитеље и децу.