Daunov sindrom – šta je to?

Daunov sindrom (Down sy) je posledica postojanja jednog hromozoma više u ćelijama deteta. Ovaj sindrom se naziva i trizomija 21, jer umesto dva hromozoma koja čine 21. par, deca imaju tri.

Karakteristike su specifičan izgled – mongoloidno (koso) postavljene oči, mali nos širokog korena, smanjen obim glave i pljosnat potiljak, mala usta, jezik izbrazdan i veliki, ušne školjke su male i nisko postavljene. Šake su široke i sa kratkim prstima, a na dlanovima može da postoji brazda četiri prsta uz izmenjene linije na šakama i praznina između prvog i drugog nožnog prsta.

Većina osoba sa Daunovim sindromom ima blago do umereno intelektualne poremećaje. Daunov sindrom moguće je dijagnostifikovati u trudnoći i nakon rođenja. U toku trudnoće najčešće se radi amniocenteza između 16. i 19. nedelje trudnoće. Nakon rođenja, najčešće se odmah posumnja na ovaj sindrom usled specifičnog izgleda deteta, a dijagnoza se potvrđuje na osnovu kariograma-prikaza izgleda i broja hromozoma. Rana intervencija, koja podrazumeva rad defektologa i drugih stručnjaka doprinosi povećanju kvaliteta života i stimulaciji psihomotornog razvoja.

Posebno je važno istaći značaj savetodavnog rada sa porodicom deteta sa Daunovim sindromom, jer su podrška i podsticaji koji dolaze iz porodice primarni za njihov razvoj. Deca sa Daunovim sindromom, kao i sva druga deca, pokazuju afinitete prema muzici, sportu, književnosti. Uz odgovarajući trening i vežbu postaju dobri muzičari, sportisti, glumci.

Postoje brojni primeri gde su deca sa Daunovim sindromom ostvarila veoma visoka postignuća u oblastima koja su ih zanimala.

Medicinska sestra vaspitač

Valentina Martać
Author:

Predškolska ustanova Bambi iz Beograda osnovana je u julu 2015. godine na opštini Voždovac u mirnom kraju naselja Kumodraž. Naš prvi objekat nalazi se u prostranoj kući sa dvorištem, obasutim zelenilom, prilagođenom potrebama dece. Prvo izdvojeno odeljenje naše Ustanove je osnovano na teritoriji opštine Zvezdara. Objekat „Bambi 2“ se nalazi na Smederevskom putu sa obezbeđenim parkingom i prilazom za roditelje i decu.